Posted on 17/09/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende. Dit leidt tot hoge administratiekosten bij het bedrijfsleven, met name bij uitbetaling aan een gelieerde vennootschap of bij rechtstreekse betaling aan een fiscaal vertegenwoordiger. Dat is ongewenst, vindt de staatssecretaris. Daarom is in het Belastingplan 2015 voorgesteld om per 1 januari 2015 de tenaamstellingsverplichting voor de btw-teruggaaf te laten vervallen. Tot die tijd mag u onder voorwaarden de btw-teruggaaf al laten uitbetalen op een ander bankrekeningnummer dan dat van uzelf. Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende. Dit leidt tot hoge administratiekosten bij het bedrijfsleven, met name bij uitbetaling aan een gelieerde vennootschap of bij rechtstreekse betaling aan een fiscaal vertegenwoordiger. Dat is ongewenst, vindt de staatssecretaris. Daarom is in het Belastingplan 2015 voorgesteld om per 1 januari 2015 de tenaamstellingsverplichting voor de btw-teruggaaf te laten vervallen. Tot die tijd mag u onder voorwaarden de btw-teruggaaf al laten uitbetalen op een ander bankrekeningnummer dan dat van uzelf. De voorwaarden voor uitbetaling van de btw-teruggaaf op een bankrekening die op naam staat van een ander dan uzelf zijn: 1. u moet schriftelijk bij het competente belastingkantoor verzoeken om aanwijzing van een bankrekening op naam van een derde; en 2. daarbij moet u een verklaring voegen waarin u aangeeft op welk bankrekeningnummer de btw-teruggaaf moet worden uitbetaald en op welke naam die bankrekening staat; 3. u moet afstand doen van uw recht op een beroep op niet-bevrijdende betaling. De Ontvanger kan aan u bewijsstukken vragen ter beoordeling van uw verzoek.

About the Author