Posted on 25/12/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Heeft u een tijdelijke oudedagslijfrentepolis? In dat geval kan het verstandig zijn om nog dit jaar maximaal op deze polis premie te storten. Vanaf 2014 mag een tijdelijke oudedagslijfrente namelijk niet eerder ingaan dan op de AOW-ingangsleeftijd. Nu mag dat nog vanaf 65 jaar met een minimale duur van 5 jaar. U mag het totale saldo in uw tijdelijke lijfrentepot op 31 december 2013 geheel hiervoor gebruiken. Voor het maximaal premiestorten kan u naast de jaarruimte ook gebruikmaken van de reserveringsruimte. U heeft dan wellicht op 31 december 2013 toch nog een aardige lijfrentepot die u vanaf uw 65ste tot uw 70ste kunt laten uitkeren, ook als u pas op 67-jarige leeftijd (of nog later) AOW ontvangt. Extra reden om nog dit jaar premie te storten is dat vanaf 2014 de mogelijkheid om lijfrentepremie af te trekken wordt ingeperkt. Nu kan u nog 17% van de premiegrondslag in aftrek brengen, mits u voldoende jaarruimte heeft. In 2014 wordt dit percentage verlaagd tot 15,5%. Ook de jaarruimte zelf wordt verkleind: voor de berekening van de jaarruimte geldt in 2013 nog een pensioenaangroei (factor A) van 7,5, in 2014 wordt de factor A 7,2. In 2014 mag u nog wel - net als dit jaar - fiscaal vriendelijk een lijfrente opbouwen over een maximumpremiegrondslag van € 162.457. Betaalt u nog dit jaar de lijfrentepremie, dan profiteert u nog optimaal van de aftrek in de jaarruimte en/of de reserveringsruimte.

About the Author