Posted on 22/07/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
Een zelfstandige op het vlak van intellectuele eigendom volgt rechtenstudies in Nederland en Frankrijk. Hij brengt naast de directe studiekosten nog ruim € 3.800 reis- en verblijfkosten in verband met die studies in aftrek. Dat kan, als de studies tot doel hebben het op peil houden van reeds verworven vakkennis, of de aanvulling van kennis welke door de ontwikkeling van het vak is geboden om de vakbekwaamheid niet te doen verminderen. De belastingdienst weigert, omdat de studies juist betrekking hebben op extra kennis en vaardigheden, en bovendien leiden tot een extra bevoegdheid. De rechter geeft de belastingdienst gelijk. De directe studiekosten kunnen nog steeds in aftrek komen als scholingsuitgaven. Reis- en verblijfkosten in verband met scholingsuitgaven zijn volgens de wet echter uitgesloten van aftrek.

About the Author