Posted on 09/07/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
U kunt dit jaar uw stamrechtaanspraak zonder beperkingen in één keer uit uw stamrecht-BV opnemen, waarbij 80% van de uitkering in box 1 wordt belast. U hoeft dan ook geen 20% revisierente te betalen. Deze opnamemogelijkheid geldt ook voor ontslagvergoedingen die zijn gestort bij een verzekeraar of in een bancaire variant. Belangrijke voorwaarde is dat u de ontslagvergoeding uiterlijk heeft gestort op 15 november 2013. Later gestorte ontslagvergoedingen komen niet voor de 80%-regeling in aanmerking. De staatssecretaris heeft onlangs bevestigd dat dit overgangsrecht ook geldt wanneer u een deel van uw stamrechtaanspraak in 2014 opneemt. Of afkoop voor u aantrekkelijk is, hangt onder meer af van uw toekomstige behoefte aan periodieke uitkeringen en in het geval van een stamrecht-BV, van de positie van de BV. Uw BV moet immers over de afkoop loonbelasting inhouden en afdragen. De BV moet dan wel over voldoende liquide middelen kunnen beschikken. Ook het belastingtarief is van belang voor uw keuze. Bij afkoop betaalt u belasting over de contante waarde van het stamrecht, bij gespreide uitbetaling over de periodieke uitkeringen. Tot slot noemen we nog dat u bij afkoop van een stamrechtaanspraak in een eigen BV de afkoop moet vastleggen in een overeenkomst met uw BV. Kortom u doet er verstandig aan om een deskundige in te schakelen bij uw afweging om wel of juist niet tot afkoop van (een deel van) uw stamrecht over te gaan.

About the Author