Blog

Voorkom verrekening tegemoetkomingen Wtl en vraag direct bijzonder uitstel van betaling aan

Posted on 15/06/2020 · Posted in Geen categorie

Binnenkort betalen wij de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) uit. Voldoet u aan de voorwaarden voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, maar hebt u dit nog niet aangevraagd? En wilt u niet dat wij u...

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Posted on 12/06/2020 · Posted in Geen categorie

Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan hebt u DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling.

9% btw voor de levering van speciale katheterspuit

Posted on 11/06/2020 · Posted in Geen categorie

Spuiten die speciaal zijn gemaakt en alleen worden gebruikt voor een katheter zijn belast met 9% btw.

Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract loopt af op 1 juli

Posted on 08/06/2020 · Posted in Geen categorie

Om de lage WW-premie te mogen betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn en geen oproepovereenkomst hebben, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst ware...

Aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling kan vanaf 2e helft juni

Posted on 04/06/2020 · Posted in Geen categorie

Hebt u in maart bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel binnenkort af. Wij verwachten dat u in de 2e helft van juni verlenging van het uitstel kunt aanvragen met een online formulier. Wij vragen u om tot d...