Blog

Gebruikers elektronisch berichtenverkeer BAPI PKI-certificaten

Posted on 26/09/2011 · Posted in Niet gecategoriseerd

De afgelopen weken heeft de Belastingdienst de problemen rondom DigiNotar aangepakt. De meeste ondernemers en hun intermediairs maken voor het doen van digitale aangifte gebruik van het BAPI-kanaal met behulp van DigiNotar BAPI PKI-certificaten. Het fa...

Belastingplan 2012

Posted on 19/09/2011 · Posted in Niet gecategoriseerd

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding.

Coulanceregeling DigiNotarproblematiek gepubliceerd

Posted on 14/09/2011 · Posted in Niet gecategoriseerd

De coulanceregeling voor ondernemers die ten gevolge van de DigiNotarproblematiek niet tijdig hun aangifte hebben kunnen doen, is gepubliceerd op onze site.

Nieuwe site Belastingdienst biedt informatie over voorkoming witwassen

Posted on 08/08/2011 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bent u handelaar in goederen of makelaar in onroerende zaken? Dan kunt u te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). U vindt hierover praktische informatie op een nieuw siteonderdeel op onze website.

Wijziging keuzemenu BelastingTelefoon Ondernemingen

Posted on 28/07/2011 · Posted in Niet gecategoriseerd

Het keuzemenu van de BelastingTelefoon voor Ondernemingen wijzigt op 1 augustus.