Blog

‘Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen’ vervalt per 1 januari 2012

Posted on 03/10/2011 · Posted in Geen categorie

Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgen werkgevers van de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Per 1 januari 2012 krijgen zij deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro niet meer.

Mediacampagne werkkostenregeling van start

Posted on 02/10/2011 · Posted in Geen categorie

Om de werkkostenregeling onder de aandacht van werkgevers te brengen, start deze week een mediacampagne.

Gebruikers elektronisch berichtenverkeer BAPI PKI-certificaten

Posted on 26/09/2011 · Posted in Geen categorie

De afgelopen weken heeft de Belastingdienst de problemen rondom DigiNotar aangepakt. De meeste ondernemers en hun intermediairs maken voor het doen van digitale aangifte gebruik van het BAPI-kanaal met behulp van DigiNotar BAPI PKI-certificaten. Het fa...

Belastingplan 2012

Posted on 19/09/2011 · Posted in Geen categorie

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding.

Coulanceregeling DigiNotarproblematiek gepubliceerd

Posted on 14/09/2011 · Posted in Geen categorie

De coulanceregeling voor ondernemers die ten gevolge van de DigiNotarproblematiek niet tijdig hun aangifte hebben kunnen doen, is gepubliceerd op onze site.