Blog

Uitstel voor aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden

Posted on 02/02/2023 · Posted in Niet gecategoriseerd

Moet u gegevens aanleveren van bedragen die u in 2022 hebt uitbetaald aan derden? Dan moest u dat vóór 1 februari 2023 doen. Hebt u de gegevens nog niet aan kunnen leveren, vraag dan om uitstel. Dat kan op 2 manieren.

Begin februari herinneren wij ondernemers via sms aan btw-aangifte

Posted on 30/01/2023 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bent u ondernemer en hebt u nog geen btw-aangifte gedaan over het 4e kwartaal van 2022 of december 2022? Dan kunt u 2 en 3 februari een sms-bericht van ons krijgen. Daarin raden wij u aan uiterlijk 7 februari 2023 alsnog btw-aangifte te doen over deze ...

Wijziging ambtshalve beleid voorheffingen vennootschapsbelasting

Posted on 20/01/2023 · Posted in Niet gecategoriseerd

Op 18 januari 2023 is het Besluit Fiscaal Bestuursrecht gewijzigd. De inspecteur kan nu een voorheffingenbeschikking vennootschapsbelasting (Vpb) ambtshalve verhogen.

‘Landelijke Landbouwnormen 2022’ beschikbaar

Posted on 03/01/2023 · Posted in Niet gecategoriseerd

De 'Landelijke Landbouwnormen 2022' zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2021 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Belastingplan 2023 aangenomen

Posted on 27/12/2022 · Posted in Niet gecategoriseerd

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een aantal belastingmaatregelen wijzigt.