Posted on 19/02/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Brengt u jaarlijks lijfrentepremie en/of premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting? In dat geval weet u dat u die aftrek alleen kunt claimen als u de premie(s) heeft betaald in het jaar waarover u aangifte doet. Wat u wellicht niet weet is dat hierop een uitzondering wordt gemaakt voor de aftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2013? Ook als de premie pas begin 2014 is afgeschreven, kunt u deze toch in uw aangifte 2013 in aftrek brengen. De vertraging van de automatische incasso moet dan wel het gevolg zijn van de invoering van het nieuwe Europese betalingssysteem (SEPA). Als u uw gegevens gaat verzamelen voor het laten klaarmaken van uw aangifte inkomstenbelasting 2013, vergeet dan niet de afschriften van de in 2014 betaalde lijfrentepremie en/of AOV-premie over 2013 mee te sturen. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 is het belangrijk dat u een aantekening maakt dat u volgend jaar de rendementsgrondslag in box 3 (peildatum 1 januari 2014), mag vaststellen alsof de automatische incasso van de lijfrente- en/of AOV-premie over 2013 al in december 2013 heeft plaatsgevonden. De gegevens over de premiebetaling zijn dus ook dan weer van belang. Bewaar deze dus goed.

About the Author