De leden van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (NBA) hebben tijdens een ledenvergadering ingestemd met een verkleining van het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit 13 leden, er komt nu een transitiebestuur van zeven leden, dat de weg bereidt voor een bestuur van vijf leden, dat zich onder meer gaat bezig houden met de maatschappelijke relevantie van de accountant. Daarvoor is een uitgebreide vernieuwingsagenda opgesteld in juni 2018. Maatschappelijke rol houden Marco van der Vegte, voorzitter van de NBA, is verheugd met de uitkomsten van de ledenvergadering. “Het is goed dat de leden deze stap nu zetten. Oude machtsstructuren zijn