Posted on 27/11/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Weet u al wat u met uw levenslooptegoed gaat doen? U heeft twee opties: fiscaal gunstig afkopen in 2013 of doorsparen tot 31 december 2021. Spaart u door, dan kunt u dat zonder of met inleg doen. In beide gevallen blijven de oorspronkelijke voorwaarden van toepassing. Het saldo op 31 december 2021 wordt normaal belast, maar u kunt wel de vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting benutten. Bovendien is het levenslooptegoed vrij besteedbaar. Kiest u voor opname ineens in 2013, dan wordt 80% van het op 31 december 2011 aanwezige saldo belast. Daarnaast wordt het meerdere normaal belast.

Of u kunt kiezen tussen doorsparen tot en met 2021 of opname in één keer in 2013 hangt af van het saldo van uw levenslooptegoed op 31 december 2011. Alleen als dat saldo toen € 3.000 of meer bedroeg, heeft u in 2013 een keuze. Had u toen een tegoed van minder dan € 3.000 dan kunt u niet doorsparen. Als het goed is, heeft uw werkgever uw levenslooptegoed uiterlijk voor 1 april 2013 aan u uitbetaald. Daarbij is het saldo per 31 december 2011 voor 80% belast en het meerdere boven dat saldo (inclusief rente) voor 100%.

Opname ineens

Bij opname ineens van het tegoed kan het voorkomen dat u in een hoger marginaal tarief terechtkomt. Wellicht is het gespreid opnemen van het tegoed in die situatie voordeliger.

De opname van uw levenslooptegoed is in de meeste gevallen loon uit tegenwoordige arbeid. Uw (ex-)werkgever houdt hierop de door u verschuldigde loonbelasting/ premie volksverzekeringen in. De (ex-)werkgever betaalt over de opname de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw. Dit laatste geldt overigens niet voor de directeur- grootaandeelhouder (DGA), die werknemer is van zijn eigen BV. Alleen als uw (ex-)werkgever niet meer bestaat, betaalt de bank u uw levenslooptegoed uit onder inhouding van 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen. Was u op 1 januari 2013 61 jaar of ouder en neemt u uw levenslooptegoed dit jaar op? In dat geval is de opname loon uit vroegere arbeid, waarop de lagere tarieven van de groene tabel van toepassing zijn. Uw (ex-)werkgever hoeft dan over de opname geen premies werknemersverzekeringen te betalen.

Andere gevolgen bij opname ineens

Opname ineens van het totale tegoed heeft naast gevolgen voor de belastingheffing in het jaar van opname ook effect op andere heffingen en tegemoetkomingen. U kunt daarbij denken aan:

  • de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Opname van het gehele levenslooptegoed heeft tot gevolg dat de grondslag (maximaal € 50.853) voor de Zvw wordt verhoogd;
  • uw recht op toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag). Opname ineens verhoogt uw toetsingsinkomen. Dat heeft een lagere toeslag tot gevolg;
  • de premiegrondslag voor de jaar- en reserveringsruimte wordt door de opname ook verhoogd. Dat betekent een mogelijkheid om een extra storting te doen in bijvoorbeeld een lijfrentebankspaarproduct.

Conclusie

De keuze voor het ineens opnemen van het gehele tegoed wordt dus bepaald door een aantal factoren, waaronder de belastingheffing in 2013. Het hangt van uw specifieke situatie af, welke factoren doorslaggevend zijn voor de keuze die u moet maken.

About the Author