Het Hof van Justitie oordeelt dat betaalde btw bij intracommunautaire verwerving van een kunstvoorwerp behoort tot de winstmarge.