Archive for oktober, 2014

Schenk nog voor de eigen woning

Posted on oktober 15th, 2014 · Posted in Geen categorie

U kunt nog tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De regeling wordt daarna niet verlengd. De ontvanger moet de schenking gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag hij/zij de eigenwonings...

Kom in verweer tegen loonsancties van het UWV

Posted on oktober 15th, 2014 · Posted in Geen categorie

Het UWV verlengt na 104 weken ziekte onbeperkt de periode waarover u verplicht bent om het loon tijdens ziekte door te betalen (loonsanctie) als uw werknemer te laat een WIA-uitkering aanvraagt. Dat geldt ook als u gedurende de eerste twee ziektejaren ...

Grensarbeiders opgelet: volgend jaar verandert er waarschijnlijk veel voor u

Posted on oktober 15th, 2014 · Posted in Geen categorie

Dan treedt namelijk de nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomsten uit Nederland. Door deze regeling kunt u niet meer kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. U kwalificeert daarvoor all...

Uitbetaling vakantiedagen zieke werknemer bij einde dienstverband tegen 70% of 100%?

Posted on oktober 1st, 2014 · Posted in Geen categorie

U heeft een werknemer die u na 2 jaar ziekte ontslaat met toestemming van het UWV. U betaalt de nog openstaande vakantiedagen uit tegen 70% van het loon. Tijdens de periode van ziekte is de loonbetalingsverplichting immers ook 70%. Mag dat? Onlangs hee...

Uitbetaling vakantiedagen zieke werknemer bij einde dienstverband tegen 70% of 100%?

Posted on oktober 1st, 2014 · Posted in Geen categorie

U heeft een werknemer die u na 2 jaar ziekte ontslaat met toestemming van het UWV. U betaalt de nog openstaande vakantiedagen uit tegen 70% van het loon. Tijdens de periode van ziekte is de loonbetalingsverplichting immers ook 70%. Mag dat? Onlangs hee...