Archive for juli, 2014

Profiteer nog van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Posted on juli 9th, 2014 · Posted in Geen categorie

U kunt nog tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkocht...

Let op bij herzieningsbeschikkingen premie Werkhervattingkas

Posted on juli 9th, 2014 · Posted in Geen categorie

Sinds begin mei 2014 mag de Belastingdienst weer eerdere beschikkingen inzake de opslag of een korting voor de premie Werkhervattingkas (voorheen de gedifferentieerde premie WGA) herzien. Maar eerdere beschikkingen mogen alleen in uw nadeel worden herz...

Bedrijfsopvolging eerder in gang zetten

Posted on juli 9th, 2014 · Posted in Geen categorie

Bent u van plan uw bedrijf over te dragen aan uw kind, dan is het nu wellicht een geschikt moment om dit in gang te zetten. U bent er dan in ieder geval zeker van dat u nog gebruik kunt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling gaat op ter...