Posted on 19/02/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) en werkzaam in de zorg? Dan heeft u vrijwel zeker een VAR-loon van de Belastingdienst gekregen. Uw opdrachtgever loopt hierdoor risico bij looncontroles en u mist de ondernemersfaciliteiten van de inkomstenbelasting. Er zijn echter verschillende vormen van zorg, waarbij ook nog eens specifieke afspraken kunnen worden gemaakt tussen de zorgverlener en zorgvrager, en eventueel een zorgbureau. De Belastingdienst lijkt al deze situaties over één kam te scheren, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de feitelijke afspraken en werkwijze. Laat daarom bezwaar maken tegen de afgegeven VAR-loon of VAR-row wanneer deze ten onrechte is afgegeven. De Belastingdienst geeft een VAR-loon af aan zorgverleners die werken via een zorginstelling of bemiddelingsbureau. In een aantal gevallen is de Belastingdienst op dit punt in het gelijk gesteld. Uit andere uitspraken blijkt echter dat het goed mogelijk is dat de feitelijke werkzaamheden als zelfstandige worden verricht. Voor de AWBZ-zorg is er al sinds 2012 een zogenoemde Zorgpilot, waardoor een zorgverlener via een door de Belastingdienst goedgekeurde raamovereenkomst met een zorgkantoor werkzaam kan zijn als zelfstandige. Daarnaast is er ook zorg die wordt betaald vanuit een PGB of de Zorgverzekeringswet, waarvoor de Belastingdienst ten onrechte een VAR-loon afgeeft. Het is heel goed mogelijk dat deze zorg rechtstreeks of via een bureau als zelfstandige wordt verleend. Ook hiervoor geldt dat een bezwaar kansrijk is.

About the Author