Posted on 04/03/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
Het kindgebonden budget is ' in tegenstelling tot de kinderbijslag ' inkomensafhankelijk. Sinds 1 januari 2015 is de inkomensgrens waaronder u voor het maximumbedrag in aanmerking komt, verlaagd van € 26.147 naar € 19.676. Is uw (gezamenlijk) inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt het budget af naarmate uw inkomen stijgt. Het maximale bedrag voor het eerste kind is wel verhoogd met € 15 per jaar. Het bedrag voor het tweede kind is € 255 hoger dan in 2014. Zijn uw kinderen 16 of 17 jaar dan is het kindgebonden budget in 2015 verhoogd met € 412. Deze verhoging dient ter compensatie van het afschaffen van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten. Komt u in aanmerking voor het kindgebonden budget en bent u alleenstaand? In dat geval krijgt u sinds 1 januari 2015 extra budget van maximaal € 3.050 per jaar.

About the Author