Posted on 23/07/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Als u of uw adviseur om vermindering van een voorlopige aanslag verzoekt, dan kan de inspecteur er voor kiezen om de bestaande aanslag te verlagen via een ambtshalve vermindering. Tot 30 november 2011 ging hij er daarbij van uit dat hij u dan geen heffingsrente hoefde te vergoeden. Die dag besliste de Hoge Raad echter dat dit wel moest. De Belastingdienst vergoedde toen alsnog heffingsrente bij eerder verleende ambtshalve verminderingen. Heeft u in het verleden ook te laat heffingsrente ontvangen? Laat dan controleren of u recht heeft op een vergoeding van wettelijke rente. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat u daar recht op heeft. De inspecteur kan de aanslag ook verminderen door een nieuwe negatieve aanslag aan u op te leggen. In dat geval moet hij u heffingsrente vergoeden. Sinds 30 november 2011 staat vast dat hij dat dus ook moet doen als hij de aanslag verlaagt via een ambtshalve vermindering. Toen dit duidelijk was geworden, is de Belastingdienst daar eind 2011 alsnog toe overgegaan. Maar dat was dus te laat, met het gevolg dat zij nu wettelijke rente moet betalen. De wettelijke rente wordt vergoed over de periode vanaf zes weken na de ambtshalve vermindering tot aan de datum van de daadwerkelijke uitbetaling van de heffingsrente. U kunt de inspecteur nog om uitbetaling van de wettelijke rente verzoeken tot 5 jaar nadat de voorlopige aanslag is verminderd.

About the Author