Posted on 19/03/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Het kan zijn dat u binnenkort een brief van de Belastingdienst krijgt of al heeft gekregen, waarin u wordt geïnformeerd over de controlethema's bij uw IB-aangifte 2013. Bij deze geselecteerde thema's worden relatief veel fouten gemaakt, aldus de Belastingdienst. De vooraankondiging moet de veelgemaakte fouten voorkomen. De thema's waaraan de Belastingdienst extra aandacht besteed zijn met name de zorgkosten, gastouders, hypotheekverhoging, giften en echtscheiding. Andere geselecteerde thema's die bij minder belastingplichtigen voorkomen, zijn de zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget, het Belgisch pensioen en het vermogen in het buitenland. In dit laatste geval baseert de Belastingdienst zich op de gegevens over bank-, spaar- en effectenrekeningen in het buitenland die de Belastingdienst jaarlijks ontvangt van een groot aantal landen binnen en buiten de EU. U wordt opgeroepen om de vooringevulde aangifte IB/PVV over 2013 aan te vullen met de nog ontbrekende gegevens.

About the Author