Posted on 03/09/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Bent u een kleine werkgever? In dat geval is het voor u van belang om in het tweede halfjaar van 2014 te zorgen dat u gemiddeld niet meer dan 25 werknemers in dienst heeft. U kunt dan namelijk tot 1 januari 2020 gebruikmaken van een overgangsregeling bij de Wet werk en zekerheid als u na 1 juli 2015 onverhoopt werknemers moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Met toepassing van deze regeling bespaart u veel geld op de transitievergoeding, die u vanaf 1 juli 2015 bij ontslag moet betalen. Hoe dat kan leest u hierna. Als u aan de genoemde voorwaarden voldoet, dan hoeft u bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding niet het hele arbeidsverleden van de ontslagen werknemer mee te tellen. Slechts het arbeidsverleden vanaf 1 mei 2013 telt daarvoor dan mee. Een aantrekkelijke besparingsmogelijkheid op de transitievergoeding mocht u volgend jaar na 1 juli werknemers moeten ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

About the Author