Posted on 25/06/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt nog voor de zomer een brief aan de Tweede Kamer over de werkkostenregeling. De Kamer gaat op 4 juli met zomerreces, dus voor die tijd weet u meer. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de beloofde vereenvoudiging gaat inhouden, doet er toch verstandig aan om alvast te beginnen met het inventariseren van de vergoedingen en verstrekkingen die u nu aan uw werknemers verstrekt. Die gegevens hebt u dan alvast. Het systeem dat dan uiteindelijk wordt gekozen, kunt u dan daarop toepassen. Bovendien kan het geen kwaad de vergoedingen en verstrekkingen weer eens na te lopen. De kans is groot dat u opmerkingen heeft. Het ministerie van Financiën zou op Prinsjesdag 2013 al duidelijkheid geven over de werkkostenregeling waarbij een noodzakelijkheidscriterium in plaats van het werkplekcriterium zou worden ingevoerd. Het is te hopen dat die duidelijkheid er nu snel komt, anders heeft u erg weinig tijd om op een verantwoorde wijze over te stappen. Komt die duidelijkheid er niet dan wordt het voor u wel erg lastig. U moet dan immers een inventarisatie maken aan de hand van de 'oude' en de 'nieuwe' werkkostenregeling. Als die keuze niet op tijd gemaakt wordt, wordt mogelijk in 2015 de vrije ruimte overschreden waardoor u 80% eindheffing moet betalen.

About the Author