Posted on 02/04/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Bent u ook een van de vele ondernemers in het MKB die is geconfronteerd met plotselinge forse premieverhoging van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Zelfs tijdens de contractstermijn die u met uw verzekeraar heeft afgesproken? Uw verzekeraar geeft als reden vaak aan 'veranderende marktomstandigheden' of 'meer moeten uitkeren in uw beroepsgroep'. Tegen deze gang van zaken kunt u zich verzetten. Eind vorig jaar heeft de rechter al beslist dat verzekeraars de bestaande premies in polissen eigenrisicodragen (ZW/WGA) niet tussentijds aanzienlijk mogen verhogen vanwege tegenvallende resultaten in het verleden. De betrokken verzekeraar liet weten te berusten in deze uitspraak. Er komt mogelijk zelfs een collectieve procedure waarbij u zich kunt aansluiten. De verzekeraars vinden dat zij de premies (tussentijds) mogen verhogen op grond van de zogenaamde 'en bloc-clausule'. Dit is een bepaling die zij in hun algemene polisvoorwaarden hebben opgenomen om gedurende de looptijd gegarandeerde premies toch tussentijds te mogen verhogen. Maar de rechter achtte dit eind vorig jaar niet aanvaardbaar. De werkgevers konden hierdoor in bestaande polissen het eigen risico WGA blijven dragen zonder aanzienlijke premieverhogingen. Momenteel onderzoekt een verzekeringsadvocaat in samenwerking met het televisieprogramma Tros Radar de haalbaarheid van een collectieve procedure tegen en bloc premieverhogingen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp'ers en kleine zelfstandigen. Mocht het zover komen dan kunt u zich daarbij aansluiten. Het is ook mogelijk om eerst een klacht neer te leggen bij uw verzekeraar via de interne klachtenprocedure. Mocht dit geen soelaas bieden, dan kunt zich altijd alsnog tot de rechter wenden.

About the Author