Posted on 16/06/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
Het Europees Parlement heeft op 20 mei jl. de nieuwe EU-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn verplicht aandeelhouders/natuurlijke personen met een belang van 25% of meer om zich te laten registeren. In het openbaar register worden de naam, de geboortedatum, de nationaliteit van de aandeelhouder en de grootte van zijn aandelenbelang vermeld, maar geen adresgegevens. De EU-lidstaten hebben 2 jaar de tijd om de EU-richtlijn in hun wetgeving te implementeren. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven die termijn helemaal nodig te hebben om het register te realiseren. Dit hangt samen met de ICT-slag die hiervoor moet worden gemaakt.

About the Author