Posted on 04/03/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
U hoeft geen nieuwe verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen voor 2015 als uw werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2014. Maar hoe lang blijft de VAR 2014 in 2015 nog geldig nu de invoering van de beschikking geen loonheffingen (BGL) op losse schroeven staat? Staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat de VAR 2014 voorlopig geldig blijft en dat nadere informatie volgt in het voorjaar. Komt er wellicht een alternatief voor de BGL? Het kabinet onderzoekt momenteel een alternatief dat is aangedragen door FNV Zelfstandigen en de Stichting ZZP Nederland. Getoetst wordt of dit alternatief voldoende tegemoetkomt aan de wensen van vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties. Ook wordt beoordeeld of het alternatief voldoet aan de doelstellingen van het kabinet: betere controle- en handhavingsmogelijkheden en een evenwichtiger verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Of dit alternatief de BGL gaat vervangen, is dus nog niet duidelijk. U moet helaas nog even geduld hebben.

About the Author