Posted on 11/12/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
U kunt als werkgever volgend jaar een premiekorting krijgen als u een jongere van 18 tot 27 jaar aanneemt die recht heeft op een WW- of bijstandsuitkering. De nieuwe premiekorting geldt alleen voor jongeren die op of na 1 januari 2014, maar vóór 1 januari 2016 bij u in dienst treden voor ten minste 32 uur per week. Bent u van plan een jongere werkloze of bijstandsgerechtigde aan te nemen, wacht daar dan mee tot na 31 december 2013. Dan ligt er een mooie premiekorting van maximaal € 7.000 voor u in het verschiet.

Hoelang en hoeveel premiekorting?
De premiekorting duurt maximaal 2 jaar. Neemt u op 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde jongere aan, dan krijgt u de korting vanaf 1 juli 2014 gedurende 2 jaar. De korting bedraagt € 1.750 van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. Daarna bedraagt de premiekorting € 3.500 per jaar. De korting kan dus in 2 jaar maximaal € 7.000 bedragen.

Meer voorwaarden
Naast de al genoemde voorwaarden moet u ook aan de volgende eisen voldoen, wilt u kunnen profiteren van de tijdelijke premiekorting voor de indienstneming van jongeren. Zo moet de arbeidsovereenkomst minimaal 6 maanden duren en moet u een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente bij uw loonadministratie bewaren.

About the Author