Posted on 05/03/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Laat u uw aangiften inkomstenbelasting (IB) en/of vennootschapsbelasting (Vpb) door een accountant of belastingadviseur maken? In dat geval is het volgende voor u van belang. De Belastingdienst stuurde uw adviseur tot en met het aangiftejaar 2012 digitaal gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die u op papier heeft ontvangen. U heeft hem hiervoor gemachtigd. Vanaf het aangiftejaar 2013 verstrekt de Belastingdienst deze gegevens voor de IB- en Vpb-aangiften via een nieuw systeem. Bestaande machtigingen worden daarbij helaas niet automatisch omgezet in machtigingen voor het nieuwe systeem. U moet uw adviseur hiervoor opnieuw een machtiging verstrekken. De machtigingsprocedure werkt als volgt. Uw adviseur stuurt een machtigingsaanvraag in. Daarin vermeldt hij uw naam, voor welke belasting en voor welk aangiftejaar hij een machtiging voor het nieuwe systeem (SBA geheten) aanvraagt. Logius (de beheerder voor het SBA) neemt de aanvraag vervolgens direct op in het machtigingenregister. U krijgt voor elke belastingsoort een brief over de machtigingsaanvraag die uw adviseur heeft ingestuurd. Gaat u daarmee akkoord, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Logius activeert in dat geval de SBA-machtiging automatisch na 19 kalenderdagen. Daarna kan uw adviseur de berichten ophalen met zijn software. Gaat u niet akkoord, dan moet u vóór de startdatum van de machtiging een hiervoor meegestuurd formulier ingevuld opsturen naar de Belastingdienst. De startdatum staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen.

About the Author