Posted on 05/03/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Heeft u als werkgever werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract? U krijgt dan vanaf 1 juli 2014 te maken met de wet 'Werk en Zekerheid'. Dan treden de maatregelen uit dit wetsvoorstel in werking die betrekking hebben op het flexwerken. Daarvan zijn twee maatregelen echter uitgesteld tot 1 juli 2015. De maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden, wordt dan pas verkort van 2 tot 3 jaar. Ook de nieuwe transitievergoeding bent u pas vanaf 1 juli 2015 verschuldigd na beëindiging van een arbeidsovereenkomst van ten minste 2 jaar. Deze maatregel geldt voor alle werknemers, dus ook voor de werknemers die in vaste dienst zijn. Bent u een kleine werkgever met minder dan 25 werknemers? In dat geval mag u tot 2020 minder transitievergoeding betalen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De hoogte van de vergoeding wordt dan gebaseerd op de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013. U moet uw slechte financiële situatie wel kunnen aantonen aan de hand van de jaarrekeningen over de 3 voorgaande jaren. Maatregelen Werk en Zekerheid die wel in werking treden per 1 juli 2014; De volgende maatregelen in het flexwerken treden wel op 1 juli 2014 in werking: U mag geen concurrentiebeding in een tijdelijk contract meer opnemen, tenzij aantoonbare bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen; U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van 6 maanden of korter; U moet nu al rekening houden met het nieuwe begrip 'aanzegtermijn' voor het geval het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De 'aanzegtermijn' houdt in dat u uiterlijk een maand voor afloop van het contract aan de werknemer schriftelijk moet mededelen of zijn contract wordt voortgezet of niet. Wanneer u dit niet doet, eindigt het contract wel, maar moet u aan hem/haar een boete betalen. Deze maatregel heeft dus in ieder geval gevolgen voor tijdelijke contracten die na 1 augustus 2014 eindigen. Neem dus nu al een aanzegtermijn op in tijdelijke contracten.

About the Author