Posted on 05/03/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Heeft u in het verleden een overbruggingslijfrente afgesloten, waarvoor u tot 1 januari 2006 premieaftrek in de inkomstenbelasting heeft genoten? Sla uw 'oude' lijfrenteovereenkomst er dan nog eens op na; het is namelijk voor op 31 december 2005 bestaande lijfrenten nog steeds mogelijk om deze te laten uitkeren tot aan het moment dat de AOW-uitkering wordt verkregen. Het is niet nodig dat in de polis of in de lijfrenteovereenkomst staat dat u er een overbruggingslijfrente voor aankoopt. Verzekeraars zullen er overigens niet in meegaan om een al ingegane overbruggingslijfrente aan te passen. VUT-uitkeringen, uitkeringen uit prepensioen of overbruggingspensioen en uitkeringen uit een overbruggingslijfrente mogen eindigen in het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Dit is goedgekeurd in een besluit. Deze goedkeuring geldt zowel voor nog niet ingegane uitkeringen als voor uitkeringen die al lopen. In het verleden is wettelijk vastgelegd dat VUT-uitkeringen en uitkeringen uit een prepensioen of overbruggingspensioen uiterlijk moeten eindigen als u 65 jaar wordt. Dat is nu dus uw AOW-leeftijd geworden.

About the Author