Posted on 30/10/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Als uw werknemer buiten zijn woonplaats moet werken, mag u zijn extra huisvestingskosten gedurende 2 jaar onbelast vergoeden. Deze 2-jaarstermijn geldt per opdracht en niet per dienstbetrekking. Dat heeft de belastingrechter beslist. Maakt uw werknemer tijdens zijn dienstbetrekking verschillende keren kosten voor dubbele huisvesting, dan kan hij voor elk van die keren een onbelaste vergoeding krijgen voor een periode van maximaal 2 jaar. De werkkostenregeling kent slechts een gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf van ambulante werknemers. Dit zijn werknemers die doorgaans op ten minste 1 dag per week heen en weer reizen van woning naar arbeidsplaats op maximaal 20 dagen. Daarna kunt u de huisvesting onderbrengen in de vrije ruimte.

About the Author