Posted on 05/02/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Neemt u tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 een jonge werknemer aan? Dan kunt u onder voorwaarden een premiekorting krijgen als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is én een WW- of bijstandsuitkering heeft. De regeling loopt tot 1 januari 2016. Dit houdt in dat de korting niet langer wordt toegepast dan tot en met het aangiftetijdvak dat eindigt op 31 december 2017. Wilt u hiervan gebruikmaken? In dat geval mag u daarvoor tijdelijk gericht een vacature plaatsen op werk.nl. U vermeldt dan 'Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de 'Aanpak jeugdwerkloosheid'. U krijgt een premiekorting van maximaal € 3.500 per jaar. Voor jongeren die u aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. U ontvangt de premiekorting maximaal 2 jaar. Meer voorwaarden Naast de al genoemde voorwaarden moet u ook aan de volgende eisen voldoen, wilt u kunnen profiteren van de tijdelijke premiekorting voor de indienstneming van jongeren. Zo moet u de jongere minimaal een halfjaarcontract geven voor minimaal 32 uur per week. Daarnaast moet u een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente bij uw loonadministratie bewaren.

About the Author