Posted on 16/10/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Is het u niet gelukt om vóór 2 oktober 2013 een aanvraag tot beëindiging van het eigenrisicodragen WGA per 1 januari 2014 bij de Belastingdienst in te dienen? U kunt dan ook uw private polis eigenrisicodragen bij uw verzekeraar per 1 januari 2014 opzeggen en de verzekeraar verzoeken om aan de Belastingdienst mede te delen dat de garantieverklaring per 1 januari 2014 eindigt. U wordt hierdoor automatisch publiek verzekerd. Zegt u de private polis eigenrisicodragen bij uw verzekeraar op, controleer dan in de polisvoorwaarden of bestaande lasten onder de oude polis gedekt blijven. Vooral bij tussentijdse opzegging van de polis en terugkeer naar het publieke bestel is dit niet altijd het geval. De terugkeer naar het publieke bestel zorgt daardoor bij bestaande ziekterisico's soms voor ongewenste financiële verrassingen.

About the Author