Posted on 16/06/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
Een BV sluit op 1 januari 2003 een huurovereenkomst voor winkelruimte met een BV van een kledingconcern. Bij een herstructurering van het concern eind 2013 wordt de huurder-BV afgesplitst. De huurovereenkomst gaat daarbij over op een nieuw opgerichte BV. De verhuur-BV eist in verband met de splitsing aanvullende zekerheden (bankgaranties). Zij wil daarom de huurovereenkomst wijzigen op grond van de redelijkheid en billijkheid (artikel 2:334r BW). De enkele splitsing is daarvoor onvoldoende, oordeelt de kantonrechter. De verhaalspositie van de verhuur-BV is niet gewijzigd na de splitsing. De huurovereenkomst kan ongewijzigd in stand blijven.

About the Author