Posted on 30/04/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Heeft u AOW-ers in dienst? In dat geval is een wijziging in het Ontslagbesluit voor u van belang. Vanaf 1 april 2014 wordt namelijk de AOW'er uitgezonderd bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een bedrijfseconomisch ontslag. Tot nu toe zaten de AOW'ers bij een voorgenomen ontslag in de leeftijdscategorie 55+. Er bestaat nu een nieuwe leeftijdscategorie: de AOW-ers. Valt het ontslag in een functiegroep waarin een AOW'er werkzaam is, dan moet u hem/haar samen met de uitzendkrachten en oproepkrachten als eerste ontslaan. Daarna kunt u in de functiegroep afspiegelen. Omdat de AOW'ers vaak langer in dienst zijn, hadden zij tot 1 april jl. een voordeel als de ontslagvolgorde werd bepaald. Het is niet rechtvaardig dat een werknemer die voor zijn inkomen afhankelijk is van zijn werkgever, moet wijken voor iemand die al een (AOW-)uitkering krijgt. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet werk en zekerheid zal aan de AOW'er geen transitievergoeding verschuldigd zijn. Ook in de nabije toekomst zal de rechtspositie van de AOW'er op de arbeidsmarkt achteruitgaan.

About the Author