Posted on 03/09/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Wordt uw bedrijf getroffen door de Russische boycot? Weet u dat u dan gebruik kunt maken van de werktijdverkortingsregeling als u daardoor geconfronteerd wordt met een arbeidscapaciteitsvermindering van meer dan 20%? U kunt in dat geval voor de werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft, de aanvraag voor werktijdverkorting indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens een ww-aanvragen bij het UWV. U ontvangt de ww-uitkering en de medewerkers blijven gewoon in dienst. De duur van de regeling is echter beperkt. De periode waarvoor de werktijdverkortingsregeling geldt bedraagt minimaal 2 en maximaal 24 weken. Deze kan mogelijk 1 keer worden verlengd voor afloop van de eerste termijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft formulieren ter beschikking gesteld waarmee u een aanvraag kunt indienen.

About the Author