Posted on 25/12/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw werknemers een verbod opgenomen op (al dan niet betaalde) nevenarbeid? Wist u dat als u dit nog niet heeft geregeld, u dit alsnog kunt doen? Het is dan wel verstandig om bij het verbod ook een boeteclausule op te nemen. Onlangs heeft een rechter beslist dat, ook zonder expliciet verbod, nevenwerkzaamheden strijdig kunnen zijn met goed werknemerschap. Maar de onzekerheid bij de werkgever over deze goede uitkomst was vooraf groot. Het is daarom beter het verbod op nevenwerkzaamheden met boeteclausule op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Zit u al in een situatie waarin u geen verbod heeft opgenomen en de werknemer nevenwerkzaamheden verricht die u wilt verbieden, dan is het volgende van belang. De rechter heeft beslist dat u dit alsnog kunt doen, als de nevenarbeid van uw werknemer bijvoorbeeld concurreert met uw bedrijfsactiviteiten of als de nevenarbeid het eigen werk van de werknemer negatief beïnvloedt. Zelfs als u die nevenarbeid enige tijd heeft gedoogd (en hier zelfs materialen voor beschikbaar heeft gesteld), mag u de regels aanscherpen en dit voortaan verbieden. Eenmaal gedogen is dus niet altijd gedogen. Door de rechter te verzoeken om aan het verbod een dwangsom te verbinden, is dit goed afdwingbaar.

About the Author