Posted on 19/03/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Al eerder berichtten wij u dat de maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden, wordt verkort van 3 tot 2 jaar. Deze nieuwe ketenregeling gaat weliswaar pas in op 1 juli 2015, maar toch werpt deze zijn schaduw al (ver) vooruit. Het van kracht worden van de nieuwe ketenregeling betekent dat u vanaf die datum nog maar gedurende twee jaar maximaal 3 contracten kunt aanbieden aan een werknemer. Het 'nieuwe jaarcontract' wordt daarom ook wel aangeduid als het '8-maandencontract'. Bedenk dat u bij een verlenging vóór 1 juli 2015 nog kan profiteren van het oude recht ' de maximale periode van 3 jaar. Zorg dat een tweede arbeidsovereenkomst voor 1 jaar afloopt vóór 1 juli 2015. Dit contract valt dan nog niet onder het nieuwe recht (maximale periode van 2 jaar).

About the Author