Posted on 30/10/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Om in 2014 gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling voor afkoop van bestaande stamrechten, moet u als werkgever de ontslagvergoeding al vóór 15 november 2013 hebben overgemaakt naar de eigen BV van de (ex-)werknemer, de verzekeraar, de bank of beleggingsinstelling. Als u zelf de periodieke uitkeringen uit het stamrecht gaat doen, dan moet u zich vóór 15 november 2013 hebben verplicht om ter zake van de aanspraak als erkende verzekeraar op te treden. Het kabinet wil hiermee anticipatie op de afschaffing van de stamrechtvrijstelling voorkomen.

About the Author