Blog

Belastingplan 2012

Posted on 19/09/2011 · Posted in Geen categorie

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding.

Coulanceregeling DigiNotarproblematiek gepubliceerd

Posted on 14/09/2011 · Posted in Geen categorie

De coulanceregeling voor ondernemers die ten gevolge van de DigiNotarproblematiek niet tijdig hun aangifte hebben kunnen doen, is gepubliceerd op onze site.

Nieuwe site Belastingdienst biedt informatie over voorkoming witwassen

Posted on 08/08/2011 · Posted in Geen categorie

Bent u handelaar in goederen of makelaar in onroerende zaken? Dan kunt u te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). U vindt hierover praktische informatie op een nieuw siteonderdeel op onze website.

Wijziging keuzemenu BelastingTelefoon Ondernemingen

Posted on 28/07/2011 · Posted in Geen categorie

Het keuzemenu van de BelastingTelefoon voor Ondernemingen wijzigt op 1 augustus.

Nieuwe btw-regels privégebruik zakelijke auto per juli

Posted on 30/06/2011 · Posted in Geen categorie

De regels voor de btw en de auto zijn op 1 juli gewijzigd. Dit heeft consequenties voor de manier waarop u btw moet berekenen, als u een zakelijke auto ook privé rijdt.