Blog

Andere BTW-correctie milieuonvriendelijke dan milieuvriendelijke auto van de zaak

Posted on 02/06/2013 · Posted in Geen categorie

Tot 1 juli 2011 werd de BTW-correctie wegens privégebruik van de auto van de zaak bepaald op basis van de bijtelling voor de inkomstenbelasting of loonbelasting. Een milieuvriendelijke auto heeft daarbij een lagere bijtelling dan een milieuonvrien...

Verlaagd BTW-tarief bij renovatie woningen en tuinwerkzaamheden

Posted on · Posted in Geen categorie

Op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is sinds 1 maart jl. tijdelijk (tot 1 maart 2014) het verlaagde BTW-tarief van toepassing. Dat geldt ook voor aanleg en onderhoud van de tuinen bij die woningen. Hieruit volg...

‘Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen’ vervalt per 1 januari 2012

Posted on 03/10/2011 · Posted in Geen categorie

Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgen werkgevers van de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Per 1 januari 2012 krijgen zij deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro niet meer.

Mediacampagne werkkostenregeling van start

Posted on 02/10/2011 · Posted in Geen categorie

Om de werkkostenregeling onder de aandacht van werkgevers te brengen, start deze week een mediacampagne.

Gebruikers elektronisch berichtenverkeer BAPI PKI-certificaten

Posted on 26/09/2011 · Posted in Geen categorie

De afgelopen weken heeft de Belastingdienst de problemen rondom DigiNotar aangepakt. De meeste ondernemers en hun intermediairs maken voor het doen van digitale aangifte gebruik van het BAPI-kanaal met behulp van DigiNotar BAPI PKI-certificaten. Het fa...