Posted on 19/06/2017 · Posted in Niet gecategoriseerd
Onlangs zijn de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 gaat ook het maximumdagloon omhoog. Doordatper 1 juli het wettelijk minimumloon met 0,89% omhooggaat naar €1.565,40 per maand, stijgt het dagloon van de uitkeringen WAO/WIA,Werkloosheidswet (WW)enZiektewet (ZW)met hetzelfde percentage. Dat brengt het maximumdagloon per 1 juli 2017 op €207,60 per dag. Op jaarbasis is dat €54.183,60. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor deZorgverzekeringswetverandert per 1 juli niet. Dat blijft heel 2017 €206,54 per dag en €53.701 op jaarbasis. Dit alles staat in

About the Author