Posted on 16/04/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
De Belastingdienst keurt goed dat bonussen tot € 2.400 per jaar kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte. Maar kan dit ook een hoger bedrag zijn? Er bestaat nog koudwatervrees over de invoering van de Werkkostenregeling, getuige de vraag of een bonus in de vrije ruimte mag worden ondergebracht. Het voordeel: de netto-bonus blijft onbelast, waardoor de uw lasten als werkgever lager zijn. Maar zelfs als er 80%-eindheffing moet worden afgerekend, is dat nog altijd minder dan de tegen 52% gebruteerde bonus. Een bijkomend voordeel is dat de bonus in de vrije ruimte niet meetelt voor de crisisheffing. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over opname van de bonus in de vrije ruimte. Zo wordt beweerd dat de bonus niet in de vrije ruimte kan, omdat deze geen vergoeding is en daarom niet als eindheffingsbestanddeel voor de vrije ruimte mag worden aangewezen. Een bonus is wel degelijk een vergoeding voor ' extra ' verrichte arbeid. Bovendien heeft de staatssecretaris gezegd dat zelfs een deel van de contante beloning voor de vrije ruimte kan worden aangewezen. Ook de Belastingdienst geeft hier voorbeelden van. Daarnaast wordt gezegd dat een bonus niet in de vrije ruimte kan, omdat dat niet gebruikelijk is. De gebruikelijkheidstoets ziet op het bedrag van de bonus en of dat niet afwijkt van wat gebruikelijk is. Als u al jaren bonussen betaalt, waarom zou dat dan onder de Werkkostenregeling ongebruikelijk zijn? Daarbij komt dat de netto-bonus juist lager is dan de bruto-bonus die u voorheen betaalde. De Belastingdienst hanteert in feite eenzelfde toets. Tot een bedrag van € 200 per maand wordt aanwijzing voor de vrije ruimte goedgekeurd. Dit bedrag van € 200 komt voort uit de vervallen eindheffingsregeling voor bovenmatige vergoedingen. De Belastingdienst neemt daarom kennelijk aan dat dit een gebruikelijk bedrag is. In ieder geval bevestigt de Belastingdienst dat een bonus een vergoeding is. Een bonus opnemen in de vrije ruimte moet dus kunnen, maar het zou fijn zijn als hierover duidelijkheid komt bij de aangekondigde aanpassingen van de Werkkostenregeling. Die worden voor de zomer bekendgemaakt.

About the Author