Posted on 30/04/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Het zal u niet zijn ontgaan dat vanaf 1 juli 2015 de maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden wordt verkort van 3 tot 2 jaar. Voorwaarde is wel dat ook de Eerste Kamer binnenkort instemt met de Wet werk en zekerheid. Deze nieuwe ketenregeling gaat weliswaar pas in op 1 juli 2015, maar toch werpt deze regeling haar schaduw al (ver) vooruit. Vanaf die datum kunt u nog maar gedurende twee jaar maximaal 3 contracten aanbieden. Wist u dat u ook na 1 juli 2015 nog kunt profiteren van de huidige regeling met een maximale periode van 3 jaar? Zorg dan dat u het tweede tijdelijke arbeidscontract voor 1 jaar verlengt vóór 1 juli 2015. Het 'nieuwe jaarcontract' wordt in arbeidsrechtelijke kringen ook wel aangeduid als het '8-maandencontract'. U kunt immers onder de nieuwe ketenregeling in 2 jaar slechts 3 tijdelijke contracten van maximaal 8 maanden aanbieden. Voorkom dat een tweede arbeidsovereenkomst voor 1 jaar pas afloopt op (of na) 1 juli 2015, want deze valt dan direct onder het nieuwe recht (maximale periode van 2 jaar). U kunt ook variëren met de periode van verlenging.

About the Author