Posted on 13/11/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting (of de vennootschapsbelasting)? Dan kunt u nog gebruikmaken van een nieuwe tijdelijke regeling willekeurige afschrijving voor bepaalde investeringen in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013. U mag hierover in 2013 ten hoogste 50% afschrijven ten laste van uw winst. Voor het restant gelden de normale afschrijvingsregels. Neemt u het bedrijfsmiddel pas na 2013 in gebruik? Zorg er dan voor dat u in ieder geval (een deel van) de investering in 2013 heeft betaald. Betaalt u niets in 2013, dan kunt u geen gebruikmaken van deze regeling, ook niet in een later jaar.

Een andere voorwaarde om in 2013 maximaal 50% op uw investering te kunnen afschrijven, is dat er een reële verwachting bestaat dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik is genomen.

Let op! Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk (voor 70% of meer) ter beschikking worden gesteld aan derden, zijn (op enkele uitzonderingen na) uitgesloten van deze regeling. 

About the Author