Posted on 02/04/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Moet u de crisisheffing 2014 betalen? Wist u dat u daartegen bezwaar kunt (laten) maken? Als u bezwaar heeft gemaakt, dan biedt de Belastingdienst u een regeling aan waarvoor u een vaststellingsovereenkomst moet ondertekenen. De Belastingdienst laat u kiezen: of u doet mee aan de proefprocedures of uw bezwaar wordt individueel behandeld. In de proefprocedures komen meerdere argumenten aan de orde, maar niet dat de crisisheffing een zware last is voor u. Door mee te doen aan de proefprocedures bespaart u kosten, maar bij een individuele behandeling kunt u alle bezwaren aandragen (en in beroep nog nieuwe bezwaren). Als het gaat om relatief geringe belangen, ligt de keuze voor de proefprocedures voor de hand. Voor grotere belangen lijkt doorprocederen de aangewezen weg. De crisisheffing betaalt u in het geval u werknemers in dienst heeft die in 2013 een salaris ontvingen van meer dan € 150.000. U betaalt over het meerdere boven dit bedrag 16% werkgeversheffing. Die heffing betaalt u ook als de werknemer inmiddels niet meer bij u in dienst is. Als u maandaangifte doet, moet u de crisisheffing aangeven in de loonaangifte over maart 2014. Doet u aangifte over vier weken, dan moet u de crisisheffing aangeven in de loonaangifte over de vierde periode. Als u het niet met de crisisheffing eens bent, kunt u binnen zes weken na de afdracht bezwaar maken tegen afdracht over maart 2014 of tegen de afdracht over de vierde periode. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de Belastingdienst, Postbus 116, 6400 AC in Heerlen.

About the Author