Posted on 09/07/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Sinds begin mei 2014 mag de Belastingdienst weer eerdere beschikkingen inzake de opslag of een korting voor de premie Werkhervattingkas (voorheen de gedifferentieerde premie WGA) herzien. Maar eerdere beschikkingen mogen alleen in uw nadeel worden herzien als de tekortkoming aan u kan worden toegerekend of als deze redelijkerwijs bij u kenbaar had kunnen zijn. Heeft u geen onjuiste informatie aan de Belastingdienst verstrekt of liggen er aan de eerdere beschikkingen geen onjuiste gegevens ten grondslag waarvan u redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat deze onjuist zijn, dan kan de Belastingdienst deze eerdere beschikkingen niet herzien. Dien in dat geval tijdig een bezwaarschrift in tegen de herzieningsbeschikking. Op 19 oktober 2013 besliste het gerechtshof Amsterdam dat de Belastingdienst wettelijk niet was bevoegd om eerdere beschikkingen inzake de opslag of een korting voor de premie Werkhervattingkas te herzien. De wetgeving is echter met terugwerkende kracht tot 19 oktober 2013 gerepareerd. Daardoor heeft de Belastingdienst die bevoegdheid weer gekregen.

About the Author