Posted on 30/04/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Stel u bent gescheiden en u betaalt de woonlasten voor de voormalige echtelijke woning waarin uw ex-echtgenote woont. Kunt u die woonlasten dan zonder meer als partneralimentatie in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting? Het antwoord is nee. U moet namelijk aannemelijk maken dat de betalingen berusten op een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. Die blijkt niet zonder meer uit de echtscheidingsbeschikking. U maakt dit wel aannemelijk als de betalingen worden gedaan op grond van een vonnis van een rechtelijke uitspraak in een echtscheidingsprocedure of op grond van een echtscheidingsconvenant. Bent u in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, maak een duidelijke beschrijving van de onderlinge verplichtingen over en weer en leg deze vast in een echtscheidingsconvenant of laat deze omschrijven in het echtscheidingsvonnis. De bewijslast die op u als betalende ex-echtgenoot rust, is dan een minder groot probleem. Let wel, het gaat hier steeds om de aftrek van de kosten voor levensonderhoud van de partner, niet van de kinderen.

About the Author