Posted on 19/03/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Er is voorgesteld om de leeftijd voor de mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden vanaf 1 januari 2015 te verhogen van 50 naar 56 jaar. Dit betekent voor u dat u voor het in dienst nemen van 50- tot en met 55-jarige uitkeringsgerechtigden geen premiekorting (maximaal 3 jaren, € 7.000 per jaar) meer kunt krijgen. Is aan u voor personen in deze leeftijdsgroep tot 1 januari 2015 al premiekorting verleend? In dat geval blijft de bestaande premiekorting voor de resterende looptijd intact. Dus zorg dat u nog dit jaar van de premiekorting profiteert. Neemt u in 2014 een uitkeringsgerechtigde in dienst van 50 jaar of ouder, dan krijgt u maximaal 3 jaar een mobiliteitsbonus van € 7.000 per jaar. De mobiliteitsbonus is een premiekorting die u zelf toepast bij de loonaangifte. U moet wel zorgen dat u in het bezit bent van een doelgroepverklaring van de oudere werknemer. Hierin staat dat de werknemer een uitkering had, voordat hij bij u in dienst kwam. Deze verklaring vraagt de werknemer aan bij het UWV.

About the Author