Posted on 02/04/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Verhuurt u al jaren een pand tegen een veel te lage huur en kunt u die huur niet verhogen of opzeggen omdat de huurder recht heeft op huurbescherming op grond van de oude Huurwet? In dat geval mag u het pand in box 3 waarderen op de waarde in het economisch verkeer. De verplichte waardering op de vaak hogere WOZ-waarde verminderd met een correctiefactor leidt tot een buitensporige last, aldus de belastingrechter. Dat leverde de verhuurder een waardevermindering in box 3 op van maar liefst € 156.000. Er is een redelijke kans aanwezig dat tegen deze hofuitspraak cassatie wordt aangetekend bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan. Maar laat ter behoud van rechten (pro forma) toch bezwaar maken als de Belastingdienst de WOZ-waarde hanteert verminderd met de correctiefactor. Zo houdt u de mogelijkheid open om mee te profiteren bij een eventueel gunstige uitspraak van de Hoge Raad. Maakt u geen bezwaar, dan komt de aanslag inkomstenbelasting onherroepelijk vast te staan. Daar kan dan niet meer op worden teruggekomen.

About the Author