Posted on 20/08/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
U mag de lage sectorpremie toepassen als uw werknemer ten minste voor een jaar of voor onbepaalde tijd in dienstbetrekking is. Maar daarmee bent u er nog niet. U moet het aantal arbeidsuren vastleggen in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een mondelinge arbeidsovereenkomst volstaat hiervoor dus niet, ook niet als het aantal uren uit de loonstroken blijkt. Dit heeft onze hoogste rechter, de Hoge Raad, beslist. Zorg dus dat u die schriftelijke vastlegging van de omvang en de duur van de dienstbetrekking heeft. U mag de omvang en de duur van de dienstbetrekking dus niet op een andere wijze aantonen. De Hoge Raad neemt daarmee de letterlijke tekst van de regeling als uitgangspunt voor de toepassing van de lage sectorpremie en niet zozeer de strekking ervan. Voor u betekent dit uitgangspunt alleen maar meer administratieve lasten.

About the Author