Posted on 21/01/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, betreft dus de WOZ-waarde per 1 januari 2014. U doet er verstandig aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) controleren want uw gemeente heeft wellicht bij de waardebepaling onvoldoende rekening gehouden met de invloed van de economische crisis. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde, dan kunt u bij uw gemeente bezwaar (laten) aantekenen tot 6 weken na afgifte van de beschikking. U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Is de hiervoor genoemde 6-wekentermijn verstreken, dan zit u dus vast aan de vastgestelde waarde. Dat geldt ook voor de andere belastingen waarvoor de WOZ-waarde van belang is. Zo is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van het eigenwoningforfait in box 1 en de waarde van een vakantiewoning of een verhuurde woning in box 3 van de inkomstenbelasting. Ook worden woningen voor de schenk' en erfbelasting op de WOZ-waarde gewaardeerd. Tot slot is de WOZ-waarde van belang voor de afschrijving op gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

About the Author