Posted on 22/01/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Heeft u van de Belastingdienst eind vorig jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2014 ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De kans is namelijk groot, dat de aanslag onjuist is omdat de tarieven van 2013 zijn gehanteerd. Ook is er bij de vaststelling van de voorlopige aanslagen nog geen rekening gehouden met enkele wijzigingen die per 1 januari 2014 zijn ingegaan. Voor enkele van deze wijzigingen wordt dit pas hersteld bij de definitieve aanslagen over 2014. Die worden pas in de loop van 2015 opgelegd. In de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen die in november en december vorig jaar zijn opgelegd, is bijvoorbeeld het tarief in de eerste schijf 5,85% (2013) in plaats van 5,1% (2014) toegepast. Ook is nog geen rekening gehouden met de tijdelijke (alleen in 2014) verlaging van het tarief in box 2 van 25% naar 22% over de eerste € 250.000 winstuitkering. Dat geldt ook voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf (vanaf een belastbaar inkomen van € 56.531) en voor het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting. Allemaal maatregelen die op 1 januari 2014 zijn ingegaan. Uit de antwoorden op Kamervragen hierover blijkt dat de Belastingdienst sommige van deze wijzigingen pas volgend jaar gaat repareren. Wilt u volgend jaar niet voor verrassingen komen te staan, doet u er verstandig aan om de voorlopige aanslagen te laten controleren en waar nodig te laten aanpassen.

About the Author